Devam Eden Projeler

MEM-TEK bünyesinde devam eden projeler;

Proje Adı

Destekleyen Kurum/Program

Proje Süresi

Geotermal Sulardan Bor Giderimi İçin Yenilikçi Hidrofobik Membranların Üretimi ve Geliştirilecek Farklı Membran Distilasyonu Konfigürasyonlarında Uygulanması TÜBİTAK Projesi 2016-2018
Yüksek Alkali Özelliğe Sahip Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Madde ve Su Geri Kazanımı için
Seramik Membranların Üretimi ve Uygulanması
TÜBİTAK Projesi 2015-2018
Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma
Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması
TÜBİTAK Projesi 2015-2018
Akaryakıt Depolama Tesislerinde Oluşan Atıksuların Geri Kazanımı İçin Sıfır Deşarj Yaklaşımlı
Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi
TEYDEP Projesi 2015-2016
Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının
Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması
TÜBİTAK Projesi 2014-2017
Membran Sistemlerinin Ev Tipi Yıkayıcılara Entegre Edilmesi Ve Su Yumuşatma Amacıyla Kullanımı SAN-TEZ Projesi 2014-2016