Tamamlanmış Projeler

MEM-TEK bünyesinde tamamlanmış projeler;

Proje Adı

Destekleyen Kurum/Program

Proje Süresi

Proje Yürütücüsü

Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atıksularda Membran Teknolojisi ile Su ve Kimyasal
Maddelerin Geri Kazanımı, 113Y371 nolu proje
TÜBİTAK 2014-2017 Yrd. Doç. Dr. Serkan Ünal
Tekstil atıksularının membran teknolojiler ile arıtımı ve geri kullanımı ve membran konsantrelerinin fiziksel/kimyasal metotlar ile uzaklaştırılması, 114Y409 nolu proje TÜBİTAK-MHESR işbirliği 2014-2017 Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) Nanofiltrasyon (NF) Membranlarının Üretimi ve
İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması, 113Y359 nolu proje
TÜBİTAK 2014-2017 Yrd. Doç. Dr. Esra Ateş Genceli
Study on hydraulic factors in membrane bioreactors controlled by quorum quenching technology TÜBİTAK-NRF işbirliği 2014-2017 Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Yüksek Performanslı İleri Osmoz Membranı Üretimi ve Bu Membranlar ile Gerçek Atıksu Arıtım
Performanslarının Belirlenmesi, 113Y340 nolu proje
TÜBİTAK 2014-2016 Yrd. Doç. Dr. Murat Eyvaz
MBR’larda Tıkanma Kontrolü için Yenilikçi Membran Modülü Üretimi, 113Y241 nolu proje TÜBİTAK Projesi 2014-2016 Doç. Dr. Osman Atilla Arıkan
Farklı Polimerler Kullanılarak Düz-Plaka Membran ve Modül Üretimi, 1481 nolu proje SANTEZ 2013-2015 Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Su ve Atıksu Arıtımı için Yenilikçi Membran Modülü Üretimi İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2013-2014 Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Quorum Quenching Energy Saving Technology in Membrane Bioreactor for Wastewater Reuse to Cope with Global Water Scarcity.” 112M739 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Uygulanması”, 111Y275 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Prof. Dr. Süleyman Övez
Biyokirlenmeye Dirençli Nanomateryaller ile Üretilen Polimerik Membranların Geliştirilmesi ve Membran Biyoreaktörlerde Uygulanması, 111Y095 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Doç. Dr. Derya İmer
Nanokompozit Polimerik Membranların İçme Suyu Arıtımında Kullanılması, 110Y214 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Prof. Dr. Vedat Uyak
Organik Katı Atık ve Atıksulardan Anaerobik Biyomembran ile Biyohidrojen Üretimi, 110Y026 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş
Tekstil Atıksularından Eş Zamanlı Toksik Organik Madde ve Azot Giderimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Membran Biyofilm Reaktör (MBfR) 111Y083 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Doç. Dr. Nadir Dizge
Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Ozmoz Membranların Geliştirilmesi Ve Deniz Suyu Tuzsuzlaştırılması İçin Uygulanması, 111R012 nolu proje TÜBİTAK 2012-2014 Dr. Evrim Çelik
Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı SANTEZ 2012-2014 Doç. Dr. Bestami Özkaya
Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi (Um2fc) ile Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi, 111Y252 nolu Proje TÜBİTAK 2012-2014 -
Industrial Wastewater Reuse in Textile Industry by Application of Appropriate Membrane Treatment Technology and Investigating Pre-treatment Methods, Fouling Phenomenon, and Cleaning of Fouled Membranes, İkili İşbirliği Projesi (University of Stuttgart ile birlikte) TÜBİTAK 2009-2012 -
Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Yönetimi, 1007 Projesi, Müşteri kurum: TPAO TÜBİTAK 2008-2011 -
Batık Membran Sistemlerı ile İçme Suyu Arıtımı: Membran Tıkanmasının Azaltılması İçin Yeni Yöntemler, 1001 Projesi TÜBİTAK 2007-2010 -