Genel Bilgiler

Türkiye’de membran sistemler yaygın olarak kullanılmasına rağmen polimerik veya seramik membranların üretimi için herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Türkiye su stresi altındaki ülkelerden biri olduğu için, su geri kazanımı ve desalinasyon gibi alternatif su kaynakları sağlayan teknolojiler yakın gelecekte çok önemli bir hale gelecektir. Global açıdan bakılırsa, membran bilimi ve teknolojisi son zamanlarda mevcut su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla çok fazla önem kazanmaya başlamıştır. Membran üretimi yüksek teknoloji, bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir. Membran teknolojisi henüz yaygın kullanım için yeterli ucuzlukta değildir. Membran bilimindeki gelişmelerle membran teknolojisindeki mevcut maliyetler azalacaktır. Temiz bir gelecek için düşük maliyetli yüksek teknoloji gerekmektedir. Türkiye’de membran üretmek, modül ve proses geliştirmek, membran teknolojileri üzerine çalışan araştırmacılara fırsatlar sunmak ve global membran bilimine katkılarda bulunmak amacıyla, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteğiyle ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yürütücülüğüyle 2010 senesinde Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEM-TEK) projesi başlatılmıştır.