Analiz Listesi

Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi 2018 Yılı Fiyat Listesi

No

Analiz

Cinsi

Ücret(TL)

1

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Saat

1000

2

SEM-EDS Analizi

Adet

100

3

SEM-EDS Mapping

Adet

200

4

SEM için Au-Pd veya Karbon Kaplama

Adet

50

5

Optik Profilometre ile Yüzey Pürüzlülüğü

Adet

250

6

Konfokal Mikroskop Görüntülemesi

Adet

400

7

Işık ve Stereo Mikroskop

Saat

30

8

GC-MS Analizleri

Adet

240

9

UV Spektrofotometre ile Hazır Kit Testleri

Adet

60

10

Osmotik   Basınç

Adet

50

11

Viskozite

Adet

60

12

GPC/HPLC

Adet

200

13

Toplam Organik Karbon

Adet

60

14

Sıvılarda   Partikül Boyutu Analizi

Adet

150

15

Sıvılarda Zeta Potansiyeli Analizi

Adet

100

16

Sıvılarda   pH’ya Bağlı Zeta Potansiyel Analizi

Adet

350

17

Katılarda Yüzey Yükü Analizi

Adet

400

18

FTIR   Spektrumu Alınması

Adet

120

19

Temas Açısı Ölçümü

Adet

300

20

DMA   Analizi

Adet

250

21

Sıvılarda pH’ya bağlı Zeta Potansiyeli Analizi

Adet

300

22

Porometre   ile por çapı ve dağılımı ölçümü

Adet

300

23

ICP Analizi (her bir metal parametresi için)

Adet

70

24

IC   Analizi (İyon Kromatografi- Parametre Başına)

Adet

60

24

Membranlarda Permeabilite Testi

Adet

1000

24

Membranlarda MWCO Testi

Adet

5000

  1. İsim *
    * İsminizi Giriniz
  2. EPosta *
    * Please enter a valid email address
  3. Mesaj *
    * Please enter message