Araştırma Konuları

Araştırma Konuları

Merkezin araştırma konuları;

 • Polimerik, seramik ve kompozit membranların üretimi.
 • Mevcut membranların modifikasyonu
 • Membran karakterizasyonu
 • Membran arıtma sistemleri için yenilikçi modül tasarımı
 • Yenilikçi prosesler geliştirilmesi
 • Su ve atıksu sistemlerinde membranların potansiyel kullanımının araştırılması
 • Farklı endüstriyel sistemlerde membranların kullanılabilirliğinin araştırılması
 • Membran tıkanmasını engellemek için yeni metodlar geliştirilmesi
 • Lab ve pilot ölçekli membran uygulamaları
 • Membran otopsisi
 • Enerji üretimi ( Mikrobiyal yakıt hücresi ve hidrojen üretimi)