MEM-TEK Tanıtım Filmleri

Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEM-TEK) 10. yıl için özel hazırlanmış tanıtım filmidir.

MEM-TEK çatısı altında yapılan işler, geliştirilen teknoloji ve sosyal ortam

Merkez müdürümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun Eko Gündem programındaki röportajında vizyonumuzu anlatıyor.

Vizyonumuz

Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacı ile su, atıksu, gaz ayırma ve kaynak geri kazanımı sistemlerinde membran bilimi ve teknolojisinin geliştirilmesi üzerine Türkiye merkezli küresel ölçekli bir sinerji merkezi olmaktır.

Misyonumuz

Araştırma ve Geliştirme: MEM-TEK mevcut teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler üretmek amacıyla araştırmalar yapacaktır.

Sanayiye destek: MEM-TEK sanayinin bütün alanlarına membran teknolojileri üzerine ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimini ve altyapıyı sağlayacaktır.

Bilim insanlarının yetiştirilmesi: En son teknolojiler araştırmacılara sunulacaktır.