MEM-TEK Spiral Sargı Modül Üretimi

Mem-Tek Bünyesinde Üretilen Spiral Sargı Ters Osmoz Modülleri ile %95 ‘lik arıtma verimi yakalandı.