MEM-TEK 2013 Sempozyum

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi, 26-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampüsü, Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 3.  Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu’nu organize etmekten ve bu organizasyonu duyurmaktan büyük mutluluk duymaktadır.Türkiye’de bu konuda düzenlenen tek konferans olma özelliğini taşıyan etkinliğin birincisi 2009 senesinde yaklaşık olarak 400 kişinin katılımı ve ikicisi de 300 kişinin katılımıyla İ.T.Ü.’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başarı ile gerçekleştirilmiştir.Her iki sempozyumda da ülkemizde bu konuda yapılan araştırma ve uygulama sonuçları bilimsel seviyede tartışılmış, ülkemizdeki membran teknolojilerinin çevre mühendisliğindeki teorik ve uygulamaya dönük araştırmaları ile uygulamada elde edilen deneyimler ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik çalışmaların sonuçları sunulmuştur. Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu, her geçen gün tükenen su kaynaklarının su geri kazanımı ve alternatif su kaynakları bulunması yönünde oluşturduğu baskı, 2009 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen başarılı organizasyonların verdiği motivasyon ile ülkemizde bu teknoloji alanında yapılan en son çalışmaların paylaşılması, tartışılması ve böylece bu bilim dalının ülkemizde daha da kökleşerek mevcut problemlere daha kalıcı çözümlerin üretilebilmesi amacıyla sizleri, 26-27 Eylül 2013 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampüsü, Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan “3. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 2013″ e katılmak üzere davet etmektedir. Sempozyuma üniversiteler ve araştırma enstitülerinden araştırmacıların, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve mühendislik-müşavirlik firmalarından yönetici ve teknik elemanların katılmaları beklenmektedir. Dr. Halil HASAR MEMTEK 2013 Düzenleme Kurulu Adına MEMTEK 2013 Düzenleme Kurulu: Prof. Halil HASAR (Fırat Üniversitesi) Prof.  Dr. İsmail KOYUNCU (İTU) Prof. Dr. Nusret ŞEKERDAĞ (Fırat Üniversitesi) Prof. Dr. Ubeyde İPEK (Fırat Üniversitesi) MEMTEK 2013 Düzenleme Kurulu Sekreteryası: Doç. Dr. Yusuf SAATÇI (Fırat Üniversitesi) Yrd. Dr. Özge HANAY (Fırat Üniversitesi) Arş. Gör. Yunus AKSOY (Fırat Üniversitesi) Not: Her türlü konuda Arş. Gör. Yunus AKSOY (yaksoy@firat.edu.tr) veya (memtek2013@firat.edu.tr) ile iletişime geçilebilir.