Mart 2015

Month

İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. MEM-TEK fuarı destekleyen kuruluşlardan biri olarak fuardaki yerini aldı. Standı ziyaret eden ilgililere MEM-TEK’in faaliyetleri, projeleri, ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Read More
7-8 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan 4.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEM-TEK) tarafından ortaklaşa organize edilmiştir. Ülkemizde membran teknolojileri alanındaki mevcut uygulamalara hız kazandırmak, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak ve dışa...
Read More