MEM-TEK 2015 Sempozyum

7-8 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan 4.Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEM-TEK) tarafından ortaklaşa organize edilmiştir. Ülkemizde membran teknolojileri alanındaki mevcut uygulamalara hız kazandırmak, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak için İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan “Prof.  Dr.  Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Arastirma Merkezi (MEM-TEK)”, ülkemizde membran alanında sinerji oluşturarak çalışmaları daha ileri düzeylere taşımak, polimerik, seramik ve kompozit membranlarin endüstriyel ölçekli üretimine katkıda bulunmak,yerli ve yabancı bilim adamlarına teknolojinin en son olanaklarını sunmaktadır.