Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri UYG-AR Merkezi 2024 Yılı Analiz Fiyat Listesi*,**

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
2000 TL / saat
SEM-EDS ile Elementel Analiz
1500 TL /adet
SEM-EDS Haritalama
2500 TL / adet
SEM için Au-Pd veya Karbon Kaplama
350 TL / adet
Optik Profilometre ile Yüzey Pürüzlülüğü
1500 TL / adet
Konfokal Mikroskop Görüntülemesi
1750 TL / adet
Işık ve Stereo Mikroskop Görüntülemesi
750 TL / saat
UV-Vis Spektrofotometre Analizi ve Hazır Kit Testleri (KOİ, TN, TP, Sertlik)
1300 TL / adet - 750 TL/adet
SDI Analizi (Silt Density Index)
2500 TL / adet
Dinamik Viskozite Analizi
1000 TL / adet
GPC/HPLC Analizleri Şeker bileşenleri
1500 TL / adet - 3000 TL / adet
Toplam Organik Karbon ve Toplam Azot Analizi (TOC, TN)
1500 TL / adet
Sıvılarda Partikül Boyut Dağılımı Analizi (Mastersizer 2000 boyut: 0.02 ile 2000 mikron arası. Nanosizer boyut: 0.3 nm – 10 mikron)
1750 TL / adet
Sıvılarda Zeta Potansiyeli Analizi
900 TL / adet
Sıvılarda pH’ya Bağlı Zeta Potansiyel Analizi
1600 TL / adet
Katılarda Yüzey Yükü Analizi
2000 TL / adet
FTIR Spektrumu Alınması
1200 TL / adet
Temas Açısı Ölçümü
1250 TL / adet
Dinamik Mekanik Analiz (DMA)
1000 TL / adet
Porometre ile Gözenek Çapı ve Dağılımı Analizi
2500 TL / adet
ICP-OES Analizi (Parametre ve Numune Başına)
750 TL / adet ve 200 TL / adet
İyon Kromotagrafi Analizi (IC, Parametre Başına)
750 TL / adet
Prob ile Fizikokimyasal Parametreler (Sıcaklık, İletkenlik, ORP, pH)
400 TL / adet
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Kapalı Reflux)
1500 TL / adet
Toplam Askıda Katı Madde Analizi
750 TL / adet
Membranlarda MWCO Testi
20000 TL / adet
Aktif Karbon Analizi (Raporlama Dahil)
40000 TL / adet
Membranlar ile Arıtılabilirlik Analizi (Numune ve Membran Başına)
15000 TL / adet
Membranlarda Geçirgenlik (Permeabilite) Testi
10000 TL / adet
Membran Otopsi Hizmeti
100000 TL / adet
pH'a Bağlı Yüzey Yükü Analizi
3000 TL
Ultrasantrifüj Hizmeti
Tek kullanımlık 500 TL , Günlük 3000 TL
Bulanıklık (Turbidimetre)
400 TL/adet
TKN
1500 TL/adet
Koagülasyon/Flokülasyon Testi (JAR test)
Fiyat için iletişime geçiniz.

* Fiyatlara KDV dahil değildir.

** Fiyatlara raporlama dahil değildir. Raporlama fiyatını öğrenmek ve resmi fiyat teklifi almak için memtek@itu.edu.tr‘ye lütfen mail atınız.