Araştırma Konuları

Merkezimizin odaklandığı akademik araştırmaların ve sektör ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerin konu başlıkları
 • Nanopartiküllerin ve nanomalzemelerin sentezlenmesi
 • İçi boşluklu/kovuklu elyaf (hollow fiber-HF) yapıda membran üretimi
 • Düz tabaka / levha (flat sheet-FS) yapıda membran üretimi
 • Elektroeğirme/ nanolif (electrospinning) yapıda membran üretimi
 • Ön arıtma için MF ve UF membran üretimi
 • İleri arıtma prosesleri için NF ve RO membranlarının üretimi
 • Membran distilasyonu membranı üretimi ve proses uygulamaları
 • FO membranı üretimi ve proses uygulamaları
 • Polimerik, kompozit ve nanokompozit membranların üretimi
 • MBR dizaynı,işletimi ve biyotıkanmaz membran üretimi
 • Membran arıtma sistemleri için yenilikçi modül dizaynı, geliştirilmesi ve üretimi
 • Membran karakterizasyonu
 • Mevcut membranların modifikasyonu
 • Yenilikçi proseslerin geliştirilmesi
 • Membran tıkanmasını engellemek için yeni metodların geliştirilmesi
 • Laboratuvar ve pilot ölçekli membran uygulamaları
 • Su ve atıksu sistemlerinde membranların potansiyel kullanımının araştırılması
 • Specific kirleticilerin giderimi (Mikrokirleticiler, hormonlar, ilaç etken maddeler vb.)
 • Farklı endüstriyel sistemlerde membran teknolojilerinin kullanılabilirliğinin araştırılması
 • Endüstriyel atıksuların arıtımı
 • Membranların sağlık alanında uygulamaları (Oksijenatör, hemodiyaliz membranı)
 • Membran otopsisi
 • Element geri kazanımı
 • Su geri kazanımı
 • Enerji üretimi (Mikrobiyal yakıt hücresi ve hidrojen üretimi)
 • Konsantre yönetimi
 • Su ayak izi hesaplama
 • Maske üretimi (n90)
 • Yakıt pili modül ve sistem bileşenlerinin geliştirilmesi
 • Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA)
 • 3D CFD Modellemesi