MEM-TEK bünyesinde devam eden projeler

Proje Adı

Destekleyen Kurum/Program

Proje Süresi

Tekstil Endüstrisi Atıksularında Sıfır Deşarjlı Hibrid Membran Sistemi ile Su ve Kimyasal Geri Kazanımının AraştırılmasıİTÜ&YÖK Yetkin Alan Projesi (YAP)2022-2024
Gübre Tahrikli İleri Osmoz Sayesinde Fonksiyonlandırılmış Hidrojellerin Ekolojik ve Akıllı Tarımda Uygulanabilirliğinin AraştırılmasıTÜBİTAK2022-2025
Endüstriyel ve Kentsel Atıksuların Mbr ile Arıtımında Quorum Quenching Mekanizmasının Pilot Ölçekte Uygulanabilirliğinin AraştırılmasıTÜBİTAK2021-2024
COVID-19 Pandemisinde Atıksularda SARS-CoV-2 ve Antiviral İlaç Varlığının İzlenmesi ve Ekotoksikolojik Etkilerinin AraştırılmasıİTÜ Genel Araştırma Projesi (GAP)2021-2023
Endüstriyel Atıksulardan Kıymetli Metallerin Geri Kazanımı için Polimer İçeren Membranların Üretimi ve UygulanmasıİTÜ Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP)2021-2023
Digitalisation of water industry by innovative graduate water education: DIGIWATEREuropean Commission Erasmus+2021-2023

Removal of obstacles in widespread application of membrane technology: Toward smart water management in future cities

Concert Japan Join Project – TÜBİTAK2020-2022