Cybersecurity Faculty

Öykü Mutlu Salmanlı

Doktor Öğretim Üyesi

– Doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi

More Detail

Sümeyye Yaşar

Yüksek Lisans Öğrencisi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

More Detail

Gizem Tuncay

Doktora Öğrencisi
tuncay19@itu.edu.tr

– Doktora, Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

More Detail

Enise Pekgenç

Araştırma Görevlisi
pekgenc@itu.edu.tr

– Doktora, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Duygu Osman

Yüksek Lisans Öğrencisi
dygosman@gmail.com

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, Yıldız Teknik Üniversitesi

– Lisans Derecesi, Çevre Mühendisliği, Erciyes Üniversitesi

More Detail

Börte Köse Mutlu

Doç. Dr.
kosebo@itu.edu.tr

– Bütünleşik Doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Berk Esenli

Araştırma Görevlisi, Yüksek Lisans Öğrencisi
esenliberk@hotmail.com

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Mehmet Emin Paşaoğlu

Doktor Öğretim Üyesi
mpasaoglu@itu.edu.tr

– Doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi

More Detail

Merve Yılmaz

Doktora Öğrencisi
merwedurmus@gmail.com

– Doktora, Çevre Biyoteknolojisi, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Yüksek Lisans, Çevre Bilimi ve Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

– Lisans, Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

More Detail

Department Contact Info

Engineering

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Join Special Event
Engineering Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more