Bu labda, üretilen membranların fiziksel ve kimyasal özellikleri en son teknoloji cihazlarla analiz edilebilmektedir. Ayrıca su ve atıksu karakterizasyonlarıda bu laboratuvarlarda yapılabilmektedir. 

 • Taramalı Elektron Mikroskobu

 • Optik Profilometre

 • Işık Mikroskobu

 • Temas Açısı Ölçer

 • FTIR Cihazı (ATR Kütüphanesi ile birlikte)

 • Master Sizer

 • Nano Sizer

 • Zeta Sizer

 • Porozimetre

 • TOC (Toplam Organik Karbon) Cihazı
 • GPC-HPLC

 • Zeta Sizer

 • Viskozimetre

 • UV Spektrofotometre

 • Türbidimetre

 • Konfokal Mikroskop