Otopsi tanısal amaçlı yapılan kimyasal ve fiziksel bir incelemedir. Eski grekçede kendi manasındaki “auto” ve görme manasındaki “psi” kelimelerinden türetilmiştir. Ölümlerin sebeplerinin araştırılmasından aşina olduğumuz otopsi işlemi membran filtreler ve sistemler içinde benzer bir manada kullanılmaktadır. Kullanım ömrünü doldurmuş veya çeşitli sebeplerden kullanılamaz hale gelen membran filtrelerde “ölüm” sebebini belirlemek için kimyasal ve fiziksel analizler uygulanır.

Membranlar genellikle biyotıkanma, metal oksit tıkanması, oksidasyon, aşınma, kil ve mineral çökelmesi problemleri ile karşılaşmaktadır. Mikrobiyal biyotıkanma akı ve giderim oranının azalmasının en önemli sebeplerinden biridir. Mikrobiyal biyotıkanma, besleme suyu parametreleri, sistem tasarımındaki hatalar ve ön arıtma sistemindeki kusurlar yüzünden meydana gelmektedir.

Membran otopsisi ile tıkanmış, kimyasal bileşeni bozulmuş, fiziksel hasara uğramış ve filtrasyon görevini iyi bir şekilde yerine getiremeyen yani ömrünü tamamlamış bir membran alınıp bu problemleri yaratan koşullar incelenir. Yapılan analizler; Fujiwara Testi, SEM-EDS haritalama, FTIR spektrumu alınması, çıkış suyu verildiyse atıksu karakterizasyonu analizleri ve belirtilen probleme özel ilave testler.
Analiz sonuçlarının derlendiği, yorumlandığı ve olası çözüm önerilerinin yer aldığı bir rapor hazırlanır.

Membran otopsisi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları kitabının Cilt:3 Bölüm 18 Membran Teknolojilerinde İşletme ve Bakım kısmında yer alan 18.4. Membran Otopsisi başlığı altında bulabilirsiniz. Kitaba Yayınlar sekmesinden erişebilirsiniz.

Randevu için lütfen memtek@itu.edu.tr mail adresine yazınız.