MEM-TEK dahilinde membran üretimi ve geliştirilmesi için 3 adet laboratuvar bulunmaktadır. 1 numaralı olanda lab ve pilot ölçekli düz plaka membran üretimi gerçekleştirilebilirken 2 numaralı labda pilot ölçekli hollow fiber membran üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 1 numaralı labda nanofiltrasyon ve ters ozmos membranı üretimi için pilot ölçekli ince kompozit film kaplama makinası bulunmaktadır. 3 numaralı labda ise hem pilot hemde lab ölçekli elektrospinning cihazları bulunmaktadır. Bu laboratuvarda ise nanofiberlerden membran filtre üretimi üzerinde çalışılmaktadır.

  • Lab ölçekli düz plaka membran üretim cihazı
  • Pilot ölçekli düz plaka membran üretim cihazı
  • Pilot ölçekli ince kompozit film kaplama cihazı
  • Pilot ölçekli ince boşluklu membran (hollow fiber) üretim cihazı
  • Lab ölçekli elektrospinning cihazı
  • Pilot ölçekli elektrospinning cihazı
  • Membran yıkama cihazı