Enise Pekgenç

Araştırma Görevlisi
pekgenc@itu.edu.tr
İnşaat, Çevre Mühendisliği Bölümü

Enise Pekgenç

Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi