arasm19@itu.edu.tr
Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi

Muhammed Furkan Aras

Araştırma Görevlisi, Doktora Öğrencisi