Gerçek ölçekli bir tesis kurulmasından önce son aşama pilot ölçekli tesis denemeleridir. Bu laboratuvarda pek çok membran prosesi pilot ölçekli sistemler halinde bulunmaktadır.

  • Pilot ölçekli UF, NF, RO sistemi

  • Lab ölçekli UF, NF, RO ve MD sistemi

  • Aerobik membran biyoreaktör sistemi