Bu laboratuarda üretilen membranların ve membran modüllerinin performansları test edilebilmektedir. Yenilikçi prosesler üzerinde çalışılmakta, mevcut proseslerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca farklı sektörlerin atıksularının arıtılabilirlik testleri bu laboratuvarda yürütülmekte ve uygun arıtma prensipleri geliştirilmektedir.

  • Dik akışlı (Dead-End) test sistemleri

  • Yatay akışlı (Cross-Flow) test sistemleri

  • Membran distilasyonu sistemi

  • Lab ölçekli membran biyoreaktör sistemi

  • Pilot ölçekli membran biyoreaktör sistemi

  • Pilot ölçekli UF, NF, RO eğitim ve demonstrasyon tesisi