Vizyonumuz

Su ve atıksu uygulamalarında membran üretimi, modül imalatı ve proses geliştirilmesi üzerine dünya çapında lider bir araştırma merkezi haline gelmektir.

Değerlerimiz

Sürdürülebilirlik

Yenilikçilik

İş birliği

Misyonumuz

Araştırma ve Geliştirme: MEM-TEK mevcut teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler üretmek amacıyla araştırmalar yapacaktır.

Sanayiye destek: MEM-TEK sanayinin bütün alanlarına membran teknolojileri üzerine ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimini ve altyapıyı sağlayacaktır.

Araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesi: En son teknolojiler araştırmacılara sunulacaktır.

MEM-TEK'in Tarihi

Türkiye su stresi altındaki ülkelerden biri olduğu için, su geri kazanımı ve desalinasyon gibi alternatif su kaynakları sağlayan teknolojiler çok önemli hale gelmiştir. Küresel açıdan bakılırsa, membran bilimi ve teknolojisi mevcut su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla çok fazla önem kazanmaya başlamıştır. Membran üretimi yüksek teknoloji, bilgi birikimi ve deneyim gerektirmektedir. Membran teknolojisi henüz yaygın kullanım için yeterli ucuzlukta değildir. Membran bilimindeki gelişmelerle membran teknolojisindeki mevcut maliyetler azalacaktır. Temiz bir gelecek için düşük maliyetli yüksek teknoloji gerekmektedir. 

Türkiye’de membran üretmek, modül ve proses geliştirmek, membran teknolojileri üzerine çalışan araştırmacılara fırsatlar sunmak ve global membran bilimine katkılarda bulunmak amacıyla, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteğiyle ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yürütücülüğüyle 2010 senesinde Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi (MEM-TEK) projesi başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı’nın İnşaatı 2011 yılında tamamlanmıştır. Enstrümantal altyapısı 2012 yılında tamamlanmıştır. MEM-TEK, 2014 yılında Türk Hükümeti tarafından “Ulusal Uygulama ve Araştırma Merkezi” statüsüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Dincer Topacık Hakkında

Prof. Dr. Dincer Topacık, 3 Nisan 1946 yılında Niğde’nin Bor ilçesinde doğmuştur. Niğde Lisesini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde 1969 yılında lisans ve yüksek lisans, 1977’de doktora eğitimini tamamlamıştır. 1972-1973 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Su Yapıları Bölümüne asistan olarak girmiştir. 1973 yılında ise İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1977-1978 yıllarında Amerika’da Iowa State University Civil Engineering Bölümünde misafir araştırmacı, 1978-1979 yılları arasında ise Libya’da Garyounis University Civil Engineering Faculty’de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 1981 yılında doçent, 1989’da ise profesör oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
 
Özellikle, su temini ve atıksuların uzaklaştırılması, atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bina atıksuyu ve yağmur sularının uzaklaştırılması alanlarında yoğun ve çok önemli çalışmaları olmuştur. “Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları”, “Çevre Mikrobiyolojisi”, “Arıtma Tesislerinin İşletilmesi” ve “Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı” isimli kitaplar yayınlamıştır. Prof. Dr. Topacık, çevre mühendisliği mesleği ve eğitimine sayısız eserler kazandırmış ve bir çok öğrenci yetiştirmiştir. 1995 yılından sonra membran proseslerin çevre mühendisliğindeki uygulamaları üzerinde çalışmış, bu alanda uluslararası düzeyde bir çok yayın yapmış ve yaptığı yayınlar SCI dergilerinde birçok atıf almıştır.
 
Membran teknolojileri alanında bir araştırma merkezinin kurulması en büyük hayallerinden birisi idi. Bu konuda çevresindeki araştırmacıları sürekli teşvik etmiş ve kurulması için çaba sarf etmiştir. Ekim 2005 tarihi itibariyle İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümündeki görevinden emekli olan Prof. Topacık, 24.1.2006 tarihinde vefat etmiştir. 2014 yılında İTÜ Senatosunun onayı ile YÖK’e yapılan başvuru onaylanmış, 26 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yayınlanmış ve Prof. Dr. Dincer Topacık hocamızın isminin merkeze verilmesi onaylanmıştır.
 
Her ne kadar kendisi görememiş olsa da, hayali olduğu kurumun kurulmuş olması ve üretken bir Ar-Ge Merkezine dönüşmüş olması en büyük tesellimizdir. Bu vesile ile bu çalışmaların fikir babası olan Prof. Dr. Dincer Topacık hocamızı rahmetle anıyoruz.