MEM-TEK bünyesinde tamamlanmış projeler

Proje Adı Destekleyen Kurum/Program

Proje Süresi

Proje Yürütücüsü

COVID-19 Pandemisinde Atıksularda SARS-CoV-2 ve Antiviral İlaç Varlığının İzlenmesi ve Ekotoksikolojik Etkilerinin AraştırılmasıİTÜ Genel Araştırma Projesi (GAP)2021-2023Dr. Bahar Yavuztürk Gül
Endüstriyel Atıksulardan Kıymetli Metallerin Geri Kazanımı için Polimer İçeren Membranların Üretimi ve UygulanmasıİTÜ Disiplinlerarası Araştırma Projesi (DAP)2021-2023Doç.Dr. Bihter Zeytuncu Gökoğlu
Venöz Dönüşe İmplant Edilebilen Akıllı Prototip Kan Oksijenatörünün Tasarımı ve Performansını Etkileyen Faktörlerin BelirlenmesiTÜBİTAK2020-2023Prof. Dr. Kerem Pekkan
Nadir Toprak Elementlerinin Doğal Kaynaklardan, Atık ve Atıksulardan Membran Prosesler ile Geri KazanımıTÜBİTAK2018-2021Prof. Dr. İsmail Koyuncu
ETİ Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü Sahasında Üretilen Bor İçeren Suların Arıtılabilirlik ÇalışmalarıETİ Maden Genel Müdürlüğü2018-2019Prof. Dr. İsmail Koyuncu
İSTAÇ Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Performansının İyileştirilmesi Ar-Ge ProjesiİSTAÇ Genel Müdürlüğü2018-2019Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Geotermal Sulardan Bor Giderimi İçin Yenilikçi Hidrofobik Membranların Üretimi ve Geliştirilecek Farklı Membran Distilasyonu Konfigürasyonlarında UygulanmasıTÜBİTAK2016-2018Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle KarşılaştırılmasıTÜBİTAK2015-2018 
Yüksek Alkali Özelliğe Sahip Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Madde ve Su Geri Kazanımı için Seramik Membranların Üretimi ve UygulanmasıTÜBİTAK2015-2018Prof. Dr. Kadir Alp
Akaryakıt Depolama Tesislerinde Oluşan Atıksuların Geri Kazanımı İçin Sıfır Deşarj Yaklaşımlı Arıtma Teknolojilerinin GeliştirilmesiTEYDEP2015-2016 
Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atıksularda Membran Teknolojisi ile Su ve Kimyasal Maddelerin Geri Kazanımı, 113Y371 nolu projeTÜBİTAK2014-2017Yrd. Doç. Dr. Serkan Ünal
Tekstil atıksularının membran teknolojiler ile arıtımı ve geri kullanımı ve membran konsantrelerinin fiziksel/kimyasal metotlar ile uzaklaştırılması, 114Y409 nolu projeTÜBİTAK-MHESR işbirliği2014-2017Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) Nanofiltrasyon (NF) Membranlarının Üretimi ve
İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması, 113Y359 nolu proje
TÜBİTAK2014-2017Yrd. Doç. Dr. Esra Ateş Genceli
Study on hydraulic factors in membrane bioreactors controlled by quorum quenching technologyTÜBİTAK-NRF işbirliği2014-2017Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde KullanılmasıTÜBİTAK2014-2017Prof. Dr. İzzet Öztürk 
Yüksek Performanslı İleri Osmoz Membranı Üretimi ve Bu Membranlar ile Gerçek Atıksu Arıtım
Performanslarının Belirlenmesi, 113Y340 nolu proje
TÜBİTAK2014-2016Yrd. Doç. Dr. Murat Eyvaz
MBR’larda Tıkanma Kontrolü için Yenilikçi Membran Modülü Üretimi, 113Y241 nolu projeTÜBİTAK2014-2016Doç. Dr. Osman Atilla Arıkan
Membran Sistemlerinin Ev Tipi Yıkayıcılara Entegre Edilmesi Ve Su Yumuşatma Amacıyla KullanımıTÜBİTAK2014-2016 
Farklı Polimerler Kullanılarak Düz-Plaka Membran ve Modül Üretimi, 1481 nolu projeSANTEZ2013-2015Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Su ve Atıksu Arıtımı için Yenilikçi Membran Modülü ÜretimiİSTANBUL KALKINMA AJANSI2013-2014Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Quorum Quenching Energy Saving Technology in Membrane Bioreactor for Wastewater Reuse to Cope with Global Water Scarcity.” 112M739 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metodların Geliştirilmesi ve Uygulanması”, 111Y275 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Prof. Dr. Süleyman Övez
Biyokirlenmeye Dirençli Nanomateryaller ile Üretilen Polimerik Membranların Geliştirilmesi ve Membran Biyoreaktörlerde Uygulanması, 111Y095 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Doç. Dr. Derya İmer
Nanokompozit Polimerik Membranların İçme Suyu Arıtımında Kullanılması, 110Y214 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Prof. Dr. Vedat Uyak
Organik Katı Atık ve Atıksulardan Anaerobik Biyomembran ile Biyohidrojen Üretimi, 110Y026 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş
Tekstil Atıksularından Eş Zamanlı Toksik Organik Madde ve Azot Giderimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Membran Biyofilm Reaktör (MBfR) 111Y083 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Doç. Dr. Nadir Dizge
Karbon Nanotüp Katkılı Polimerik İleri Ozmoz Membranların Geliştirilmesi Ve Deniz Suyu Tuzsuzlaştırılması İçin Uygulanması, 111R012 nolu projeTÜBİTAK2012-2014Dr. Evrim Çelik
Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda KullanımıSANTEZ2012-2014Doç. Dr. Bestami Özkaya
Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi (Um2fc) ile Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi, 111Y252 nolu ProjeTÜBİTAK2012-2014
Industrial Wastewater Reuse in Textile Industry by Application of Appropriate Membrane Treatment Technology and Investigating Pre-treatment Methods, Fouling Phenomenon, and Cleaning of Fouled Membranes, İkili İşbirliği Projesi (University of Stuttgart ile birlikte)TÜBİTAK2009-2012
Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksularının Yönetimi, 1007 Projesi, Müşteri kurum: TPAOTÜBİTAK2008-2011
Batık Membran Sistemlerı ile İçme Suyu Arıtımı: Membran Tıkanmasının Azaltılması İçin Yeni Yöntemler, 1001 ProjesiTÜBİTAK2007-2010