Türkiye ve Fransa Arasında Filtrasyon Teknolojileri İşbirliği Semineri

Filtrasyon teknolojileri gün geçtikçe hem su-atıksu uygulamalarında hem de endüstriyel ayırma proseslerinde yaygınlaşmaktadır. Bu durum sektörel büyümeyi de ardından getirmektedir. Ancak her büyümenin beraberinde getirdiği yeni ihtiyaçlar ve sorunlar vardır.
Membran filtrasyon teknolojileri üzerine 2011 yılında ülkemizde kurulan ilk ve tek Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma merkezi, MEM-TEK ile Fransa’da 1981 yılında kurulan Filtrasyon ve Ayırma Teknikleri Enstitüsü, IFTS, filtrasyon teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübelerini endüstriyle paylaşmak ve sektör problemlerine yardımcı olmak amacıyla bir işbirliği toplantısını düzenlemektedir. Bu işbirliği toplantısında MEM-TEK ve IFTS kendi projelerini, hareket kabiliyetlerini ve sağlayabilecekleri çözümleri ilgilenen tüm katılımcılarla paylaşacak ve muhtemel işbirlikleri konuşulacaktır.
Bu organizasyonun, sektör problemlerinin çözülmesi ve IFTS’nin 34 yıllık tecrübesinin ülkemize taşınması yönünden oldukça önemli olduğuna inanmaktayız.
Faydalı olacağını umduğumuz bu etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygılarımla,

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Müdürü

Tarih: 11 Şubat 2015 Saat: 9.30
Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Seminer Salonu